Aktualności

23 mar 2018

Program Finału Noc-Zima-Góry 2018 AKTUALIZACJA

Program minutowy finałowego spotkania:
Adres przybycia: "ORLE GNIAZDO HUCISKO" 
Hucisko,  ul. Orle Gniazdo 20
42-421 Włodowice
GPS N: 50° 35" 17" E: 19° 3 1" 19"
 
24.03.18 (sobota):
ok. 14.00 - 15.00  - przyj azdy do ba z noclegowych, meldunki (indywid
ualnie)
g. 15.30 - 16.00 - rejest racja uczestników (obowiązkowe deklaracje; identyfikatory - jeżeli macie identyfikator z poprzednich spotkań - obowiązkowo prosimy o zabranie go ze sobą, lista obecności) 
Miejsce zbiórki: p arking przy obie kcie "ORLE GNIAZDO HUCISKO"
Hucisko, ul. Orle Gniazdo 20 
42-421 Włodowice
GPS N: 50° 35" 17" E: 19° 31" 19"
g. 16.00 - 16.15 - wspólna rozgrzewka w okolicy obiektu "Orle Gniazdo" i odprawa techniczna przed wymarszem - instruktorzy i trenerzy PSNW
g. 16.15 - wymarsz na szczyt Góra Zborów (organizator poda rekomendowaną trasę marszu przed wyjściem; organizator porusza się tempem umiarkowanym-konwersacyjny
m oznakowanym szlakiem tu rystycznym,  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa)
*ok. g. 19.45 - 22.00 
Sala konferencyjna/adres:  
"ORLE GNIAZDO HUCISKO"
Hucisko, ul. Orle Gniazdo 20
42-421 Włodowice 
GPS N: 50° 35" 17" E: 19° 31" 19" 
 
Rozmowa z Gościem Specjalnym - Krzysztofem Wielickim (na żywo z Hiszpanii), prelekcja na temat skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Grzegorz Błaszczyk, wręczenie odznak Nocnych, Zimowych Zdobywców 201 8 wraz z mini - slajdowiskiem (pokaz zdjęć NZG 2018); wyróżnienia, podziękowania;
wejście tylko z identyfikatorem uczestnictwa.
 
g. 22.00  - dyskusja, rozmowy na temat planów... Noc-Zima-Góry 2019 :)  
ok. g. 23.00 - zakończenie, cisza nocna 
  
25.03.2018 (niedziela)

g. 5.30 - pobudka, zbiórka wszystkich chętnych Uczestników na parkingu/adres: 
"ORLE GNIAZDO HUCISKO"
Hucisko, ul. Orle Gniazdo 20
42-421 Włodowice
GPS N: 50° 35" 17" E: 19° 31" 19" 
i wyjście na akcję "Złap wschód!" na Górę Zborów
ok. g. 6.30 - wspólna akcja "Złap wschód!" na szczycie Góry Zborów
g. 8.00 - 10.00 - powrót, zakończenie cyklu, pożegnanie...

od g. 10.00 - 18.00 szkolenie Instruktor / Sędzia Nordic Walking PSNW /  PZL A
(link: https://www.facebook.com/
events/155644605234669/)
 
Uwaga! Szkolenie odbędzie się w obiekcie "Małe Dolomity", Skalny Widok 4D, 42-421 Hucisko

 (*organizator nie zapewnia posiłków, napojów)
  
Uwaga!
Program minutowy może ulec zmianom. Ostateczna interpretacja regulaminu cyklu należy do Organizatora. Prosimy Uczestników o zapoznawanie się z informacjami na temat w/w spotkania! (tutaj - na wydarzeniu FB - lub na oficjalnej stronie www.noczimagory.pl). 

Zapraszamy do udziału ! Bądźcie z nami!

 
 

powrót...

PARTNERZY I SPONSORZY