Aktualności

07 mar 2016

Komunikat techniczny finał REGATTA NOC-ZIMA-GÓRY 2016

Organizatorem cyklu Noc-Zima-Gory 2016 jest Stowarzyszenie Noc-Zima-Góry oraz Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.

Sztab organizacyjny finału Regatta Noc-Zima-Góry 2016: Anna Lipińska, Agnieszka Jakimowicz, Sławomir Jakimowicz, Bartłomiej Dąbrowski, Łukasz Piotrowski, Paulina Ruta (koordynator)

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać identyfikatory uczestnictwa i nosić je w widocznym dla organizatora miejscu (osoby, które biorą udział w edycji finałowej pierwszy raz, otrzymają identyfikator od organizatora cyklu na miejscu). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przekazać organizatorowi oryginał zgłoszenia (formularz) na miejscu przy odprawie technicznej.

2. Wszyscy uczestnicy edycji finałowej zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej = 10 zł / 1 osoba *za udział w finale cyklu w dn. 12-13.03.2016 r. Nieuiszczenie opłaty wpisowej do dn. 11.03.2016 wiąże się z wykreśleniem danego uczestnika z listy startowej przez organizatora.

3. Wszyscy uczestnicy edycji finałowej zobowiązani są do przestrzegania Programu minutowego wydarzenia wraz z przerwami na posiłki (posiłki zamawiane sa przez uczestników indywidualnie) oraz Regulaminu 1. Zimowych Mistrzostw NZG w Geocachingu 2016, które podane są na stronie www.noczimagory.pl a także do przestrzegania Regulaminu udostepniania Karkonoskiego Parku Narodowego. Organizator ma obowiązek egzekwowania przestrzegania w/w regulaminów przez uczestników.

4. Każdy uczestnik dokonuje indywidualnie opłaty za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego wg Regulaminu udostępniania Parku. Organizator cyklu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnych nieuiszczonych opłat za wstęp do Parku przez uczestników.

5. Wszyscy uczestnicy, biorąc udział w finale cyklu w dn. 12-13.03.2016, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie i publikację oraz przechowywanie przez organizatora cyklu ich danych osobowych oraz wizerunków (foto - video). W/w publikacje będą zamieszczane na stronie organizatora oraz innych stronach partnerskich w celach promocyjnych i informacyjnych.

6. W każdej z 7 drużyn (geocaching w dn. 13.03.2016) musi być przynajmniej 1 sprawny, naładowany telefon komórkowy z możliwością robienia zdjęć lub aparat foto. Brak telefonu / aparatu (wyładoawnie, awaria, itp.) skutkuje dyskwalifikacją całej drużyny.

7. 7 drużyn zostanie wyłonionych wśród uczestników w sobotę w dn. 12.03.2016 na specjalnym formularzu, który zostanie udostępniony po g. 20.00 przez organizatora. W drużynach może znajdować się minimum jedna osoba. 

8. Zdobycie szczytu Śnieżka (1603 m n.p.m.) nastąpi w dn. 13.03.2016 (niedziela) w godzinach porannych wg. Programu minutowego. Wyjście nocne na Śnieżkę w dn. 12.03.2016 nie będzie zorganizowane przez organizatora ze względu na Regulamin Karkonoskiego Parku Narodowego oraz bezpieczeństwo uczestników.

9. Wśród wszystkich uczestników finału cyklu zostaną rozlosowane nagrody od sponsorów na miejscu, w schronisku, w dn. 12.03.2016 (po g. 20.00) w obecności wszystkich uczestników. Osoba, która wygra nagrodę jeden raz - nie bierze dalej udziału w losowaniu tak, aby dać szansę jaknajwiększej liczbie uczestników na otrzymanie nagrody. Nagrodami są m.in. talony zakupowe od Regatta Polska, talony zniżkowe od Odlo Polska, czapki od mSport, gadżety techniczne i nagrody od Elephant Pro Sport i TOKO, gadżety promocyjne i informacyjne od Miasta Karpacza oraz od Stowarzyszenia Noc-Zima-Góry oraz Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, materiały informacyjne od Karkonoskiego Parku Narodowego.

10. Na miejscu w dn. 12.03.2016 (po g. 20.00) będzie można dokonać zakupu koszulki technicznej / okolicznościowej (z logo NZG2016) w cenie 40 zł / sztuka. Wszelkie fundusze zebrane ze sprzedaży koszulek technicznych / okolicznościowych zostaną przekazane na cele statutowe organizatora. Organizator nie będzie prowadził sprzedaży Odznak zdobywców oraz naszywek okolicznościowych. Odznaki zdobywców i naszywki okolicznościowe można zdobyć tylko i wyłącznie biorąc udział w cyklu. Odznaki, puchary, koszulki, certyfikaty i inne wyróżnienia uczestnicy mogą odebrać tylko i wyłącznie osobiście podczas finału cyklu.

Prośba dodatkowa od koordynatora cyklu - Pauliny Ruta: bardzo proszę wszystkich uczestników o przestrzeganie Programu minutowego finału. Jest nas ponad 70, jeżeli nie będziemy przestrzegać programu i godzin w nim ujętych - nie mamy szans na jego realizację. A przecież wszystkim nam chodzi o dobrą zabawę i jaknajaktywniejsze spędzenie tych 24 godzin w Karkonoszach. Dziękuję :) 


powrót...

PARTNERZY I SPONSORZY